Viti akademik sfidues në përshtatje me normalitetin e ri Covid-19.Angoni: Situata nën kontroll! October 24, 2020 LEXO “Katastrofat nuk njohin kufinj” - Prezantim i pajisjeve, për mbrojtje dhe shpëtim nga përmbytjet, i pajisjeve të parashikimeve meteorologjike dhe sistemeve të hershme të paralajmërimit October 14, 2020 LEXO Tryezë e Rrumbullakët mbi "Praktikat më të mira të BE-së në mbrojtje nga përmbytjet" March 10, 2020 LEXO Seminari "Praktikat më të mira të BE-së ne Mbrojtje nga Përmbytjet" February 12, 2020 LEXO Spot informues për regjistrimin e fëmijëve në klasën e parë September 3, 2019 LEXO Takim i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit July 16, 2019 LEXO Programi “Askush të mos mbetet pas - Leave No One Behind” June 27, 2019 LEXO Denonco përfshirjen e Administratës Shtetërore në Aktivitete Elektorale June 24, 2019 LEXO Rescue 3 - Certifikimi i pjesëmarrësve June 19, 2019 LEXO Rescue 3 - Trajnim Nderkufitar April 8, 2019 LEXO FLETËPALOSJE NUMRI EMERGJENCAVE - 112 March 5, 2019 LEXO

Rregullore Përgjithshme

Programi i Transparencës

Rregjistri i Kërkesë - Ankesave

Fjala e Prefektes së Qarkut Shkodër

Ndihem e nderuar të ushtroj këtë funksion publik në vendlindjen time, në Shkodër. Falënderoj Kryeministrin Edi Rama, për besimin e dhënë. Eksperienca dhe kontributi im ndër vite në Qarkun e Shkodrës, si pjesë e shoqërisë civile ka bërë të mundur nxitjen e bashkëpunimit të organeve shtetërore publike, për t’i ardhur në ndihmë interesit të qytetarit.

Sot, në detyrën time të re ndjej me tepër përgjegjësi, ndjeshmëri dhe përkushtim në misionin tim kundrejt qytetarëve të Qarkut të Shkodrës dhe nevojave të tyre duke nxitur edhe me tej bashkëveprimin ndërinstitucional.

Njoftime

Viti akademik sfidues në përshtatje me normalitetin e ri Covid-19.Angoni: Situata nën kontroll!

0
Sot në Qarkun Shkodër nisi shkolla për 25.250 nxënës në shkollat publike e jo publike, ku 1840 nxënës do të shkojnë në klasë të...

“Katastrofat nuk njohin kufinj” – Prezantim i pajisjeve, për mbrojtje dhe shpëtim nga përmbytjet,...

0
Prezantim i pajisjeve, për mbrojtje dhe shpëtim nga përmbytjet, i pajisjeve të parashikimeve meteorologjike dhe sistemeve të hershme të paralajmërimit, të prokuruara në kuadër...

Tryezë e Rrumbullakët mbi “Praktikat më të mira të BE-së në mbrojtje nga përmbytjet”

0
Një tryezë e rrumbullakët mbi praktikat më të mira të Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes nga përmbytjet u mbajt sot në Shkodër, në...

Seminari “Praktikat më të mira të BE-së ne Mbrojtje nga Përmbytjet”

0
Në kuadër të zbatimit të projektit “Katastrofat Nuk Njohin Kufinj”, Institucioni i Prefektit të Qarkut Shkodër, në rolin e përfituesit, organizoi seminarin “Praktikat më...

Policia e Shtetit

129

Zjarrfikëse

128

Urgjenca

127