REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

 

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 11.01.2021 Kerkese per dokumentacion 13.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
2 12.01.2021 Kerkese per informacion dhe dokumentacion 13.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
3 13.01.2021 Kerkese ankese 21.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
4 14.01.2021 Kerkese ankese 25.01.2021 Deleguar ASHK E deleguar Postare
5 18.01.2021 Kerkesw 18.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
6 19.01.2021 Kerkese per informacion 29.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
7 19.01.2021 Kerkese per vertetim page 19.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
8 21.01.2021 Kerkese ankese per emergjencat civile 21.01.2021 Sqaruar verbalisht E plote Ska
9 25.01.2021 Kerkese dokumentacioni ZGJC 27.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
10 26.01.2021 Kerkese per informacion per permbytjet ne zonen e Ças-it, Velipoje 26.01.2021 Sqaruar verbalisht E plote Ska
11 05.02.2021 Kerkese informacioni mbi projektet 01.03.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
12 10.02.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 12.02.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
13 10.02.2021 Kerkese ankese per rast te djegies se baneses sipas VKM 329 03.03.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
14 15.02.2021 Kerkese per kopje te pasqyrave financiare 15.02.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
15 19.02.2021 Kerkese per vertetim page 19.02.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
16 01.03.2021 Kerkese per problemet social ekonomike 03.03.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
17 08.03.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 11.03.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
18 24.03.2021 Kerkese demshperblimi per emergjencat civile sipas VKM 329 24.03.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
19 29.03.2021 Peticion per urbanizimin e zones 29.03.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
20 09.04.2021 Kerkese per rast emergjencash civile djegie banese, sipas VKM 329 09.04.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
21 25.05.2021 Peticion mbi punimet ne lagjen Skenderbeg 25.06.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
22 31.05.2021 Kerkes per vertetim page 31.05.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
23 10.06.2021 Depozitim dokumentacioni lidhur me pronen 10.06.2021 Deleguar ASHK E deleguar Postare
24 14.06.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 14.06.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
25 18.06.2021 Ankese per korrupsionin ne spitale 13.07.2021 Deleguar Spitali Rajonal Shkoder E deleguar Postare
26 09.09.2021 Kerkese ankese lidhur me pronen 04.10.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
27 09.09.2021 Ankese per emergjencat civile 17.09.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
28 13.09.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 15.09.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
29 14.09.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 14.09.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
30 16.09.2021 Kerkese ankese lidhur me heqjen e mandatit te keshilltarit te keshillit bashkiak Puke 13.10.2021 Deleguar Bashkia Puke E deleguar Postare
31 20.09.2021 Kerkese ankese lidhur me zhurmat ne pedonalen e qytetit Shkoder 04.10.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
32 29.09.2021 Kerkese ankese per pronen 29.09.2021 Sqaruar verbalisht E plote Ska
33 07.10.2021 Kerkese per demshperblime per emergjence civile 19.10.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
34 11.10.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 12.10.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
35 11.10.2021 Ankese per aktivitetin e kompanie minerare 15.10.2021 Deleguar Bashkia Fushe Arrez E deleguar Postare
36
37
38
39
40
41
42