Programi i Transparencës i Institucionit të Prefektit të Qarkut Shkodër Urdhër nr. 187, dt. 18/12/2020 "Për miratimin e Programit të Transparencës të rishikuar" Urdhër nr. 188, dt. 18/12/2020 "Për miratimin e Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve të rishikuar" Urdhër nr. 14, dt....
Këtë javë përmbyllet projekti 'Katastrofat nuk njohin kufij', qëllimi i të cilit ishte forcimi i kapacitetit të institucioneve dhe shërbimeve që merren me mbrojtjen dhe shpëtimin për të zvogëluar rrezikun nga fatkeqësitë natyrore, me një theks në mbrojtjen nga...
Në mbështetje të ligjit nr. 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", i ndryshuar, të vendimit nr. 696, datë 30.10.2019 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kufijve territorialë, hidrografikë, të baseneve ujore në Republikën e Shqiperisë dhe...
Në vijim të fushatës ndërgjegjësuese- "Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt", koordinuar nga Ministria e Brendshme, Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me #IOMAlbania zhvilluan një takim informues, me pjesëmarrjen e...
Prefektja e Qarkut Shkodër, zj.Majlinda Angoni, zhvilloi një takim me kryebashkiakun #Puke z.Gjon Gjonaj për të nxitur harmonizimin e bashkëpunimit mes dy institucioneve. Takimi u fokusua mbi masat anti covid-19 #BashkiaPukë si dhe rëndësinë e monitorimit të zbatimit me rigorozitet...
Prefektja e Qarkut Shkodër, në rolin e kryetares së Komisionit të Mbrojtjes Civile, mblodhi Komisionin e Mbrojtjes Civile me praninë e institucioneve anëtare të këtij komisioni. Fokusi i takimit ishte analizimi i masave të marra nga organet ligjzbatuese në territorin...
Institucioni i Prefektit Qarku Shkodër, në bashkëpunim me projektin #gizalbania zhvilloi një takim me përfaqësues të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike #QarkuShkodër. I pranishëm në takim ishte zv.Ministri i Brendshëm, z.Besfort Lamallari, drejtues të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe institucioneve...
Në kuadrin e masave paraprake parandaluese për emergjencat e pritshme sezonale, Prefektja e Qarkut Shkodër, zj.Majlinda Angoni ka vijuar takimet me drejtuesit e institucioneve anëtare të Komisionit të Mbrojtjes Civile. Në rolin e kryetares së Komisionit të Mbrojtjes Civile, Prefektja...
Prefektja e Qarkut Shkodër, zj.Majlinda Angoni, e shoqëruar nga përfaqësues të Institucionit të Prefektit Qarku Shkodër si dhe përgjegjës të zyrës së menaxhimit të burimeve ujore Drin – Bunë inspektoi në terren sistemet kulluese dhe të mbrojtjes nga përmbytjet...
Prefektja e Qarkut Shkodër, zj.Majlinda Angoni organizoi një tryezë teknike në nivel ekspertësh me pjesëmarrjen e Drejtoreshës së Përgjithshme të Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Tiranë zj. Gerta Lubonja, përgjegjës të zyrës së menaxhimit të burimeve ujore Drin...

Njoftime