Kalendari i aktiviteteve për muajin e luftës kundër trafikimit të personave Tetor 2021

  Nr. Aktivitetet që do të organizohen Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore/Institucionet e përfshira Emërtimi Vendi Data Ora   1   Publikimi  i aktiviteteve të programuara për muajin Tetor Institucioni i Prefektit, Njësitë e vetëqeverisjes vendore, Institucionet vendore të përfshira në KRLKTP   01 Tetor   10:00 Prefekti i qarkut, Njësitë e vetëqeverisjes vendore, institucionet vendore …

Kalendari i aktiviteteve për muajin e luftës kundër trafikimit të personave Tetor 2021 Read More »