Në mbështetje të ligjit nr. 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", i ndryshuar, të vendimit nr. 696, datë 30.10.2019 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kufijve territorialë, hidrografikë, të baseneve ujore në Republikën e Shqiperisë dhe...
Në vijim të fushatës ndërgjegjësuese- "Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt", koordinuar nga Ministria e Brendshme, Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me #IOMAlbania zhvilluan një takim informues, me pjesëmarrjen e...
Prefektja e Qarkut Shkodër, zj.Majlinda Angoni, zhvilloi një takim me kryebashkiakun #Puke z.Gjon Gjonaj për të nxitur harmonizimin e bashkëpunimit mes dy institucioneve. Takimi u fokusua mbi masat anti covid-19 #BashkiaPukë si dhe rëndësinë e monitorimit të zbatimit me rigorozitet...
Prefektja e Qarkut Shkodër, në rolin e kryetares së Komisionit të Mbrojtjes Civile, mblodhi Komisionin e Mbrojtjes Civile me praninë e institucioneve anëtare të këtij komisioni. Fokusi i takimit ishte analizimi i masave të marra nga organet ligjzbatuese në territorin...
Institucioni i Prefektit Qarku Shkodër, në bashkëpunim me projektin #gizalbania zhvilloi një takim me përfaqësues të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike #QarkuShkodër. I pranishëm në takim ishte zv.Ministri i Brendshëm, z.Besfort Lamallari, drejtues të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe institucioneve...
Në kuadrin e masave paraprake parandaluese për emergjencat e pritshme sezonale, Prefektja e Qarkut Shkodër, zj.Majlinda Angoni ka vijuar takimet me drejtuesit e institucioneve anëtare të Komisionit të Mbrojtjes Civile. Në rolin e kryetares së Komisionit të Mbrojtjes Civile, Prefektja...
Prefektja e Qarkut Shkodër, zj.Majlinda Angoni, e shoqëruar nga përfaqësues të Institucionit të Prefektit Qarku Shkodër si dhe përgjegjës të zyrës së menaxhimit të burimeve ujore Drin – Bunë inspektoi në terren sistemet kulluese dhe të mbrojtjes nga përmbytjet...
Prefektja e Qarkut Shkodër, zj.Majlinda Angoni organizoi një tryezë teknike në nivel ekspertësh me pjesëmarrjen e Drejtoreshës së Përgjithshme të Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Tiranë zj. Gerta Lubonja, përgjegjës të zyrës së menaxhimit të burimeve ujore Drin...
Qëllimi i kësaj vizite ishte diskutimi mbi sfidat e qeverisjes vendore si dhe shprehja e mbështetjes që Anglia i jep Shqipërisë në zbatimin e reformave të rëndësishme politike si një shtysë për perspektivën e vendit drejt axhendës europiane. Prefektja Angoni...
Prefektja e Qarkut Shkodër, Majlinda Angoni zhvilloi një takim pune me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Task Forcës anti Covid-19 në Qarkun Shkodër. Tryeza teknike kishte në fokusin e saj punën e bërë në parandalimin, monitorimin dhe reagimin ndaj përhapjes anti...

Njoftime