Në kuadër të thirrjeve të dyta të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri, 2014 – 2020, institucioni i Prefektit të Qarkut Shkodër, në rolin e përfituesit, ka filluar me datë 1 Mars 2021, zbatimin e fazës...
Reduktimi i rrezikut nga fatkeqësitë natyrore është një fushë e cila gjithnjë e më shumë tërheq vëmendjen me qëllim gjetjen e modeleve më efikase të zbutjes së pasojave të këtyre fenomeneve. Fakti që shumë njerëz në të gjithë botën...
Në zbatim të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij” u organizua një konkurs vizatimi ndërkufitar me temë mbi rreziqet natyrore, me theks mbi përmbytjet, për nxënësit e shkollave fillore në Njësite Administrave dhe Bashkite nga Shqipëria dhe Mali i Zi...
Prezantim i pajisjeve, për mbrojtje dhe shpëtim nga përmbytjet, i pajisjeve të parashikimeve meteorologjike dhe sistemeve të hershme të paralajmërimit, të prokuruara në kuadër të projektit “Katastrofat nuk njohin kufinj” Pajisjet e reja për mbrojtjen dhe shpëtimin nga përmbytjet, parashikimet...
Një tryezë e rrumbullakët mbi praktikat më të mira të Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes nga përmbytjet u mbajt sot në Shkodër, në ambjentet e Prefektit të Qarkut Shkodër, për të shkëmbyer përvojat, modelet e praktikës së mirë...
Në kuadër të zbatimit të projektit “Katastrofat Nuk Njohin Kufinj”, Institucioni i Prefektit të Qarkut Shkodër, në rolin e përfituesit, organizoi seminarin “Praktikat më të mira të BE-së në Mbrojtje nga Përmbytjet”, me pjesmarrjen e institucioneve në nivel vendor...
Sot në mjediset e Hotel “Jakaj” Velipojë u zhvillua takimi i radhës i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit. Në takim morën pjesë Z. Blendi Klosi - Ministër e Turizmit dhe Mjedisit, Znj. Belinda...
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve në bashkëpunim me Institucionin e Prefektit Shkodër, në partneritet me zyrën e UNICEF-it Shqipëri, me mbështetjen e programit “Askush të mos mbetet pas - Leave No One Behind”...
Në zbatim të VKM-së nr. 283, datë 10.5.2019 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore për...

Njoftime