Në zbatim të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij” u organizua një konkurs vizatimi ndërkufitar me temë mbi rreziqet natyrore, me theks mbi përmbytjet, për nxënësit e shkollave fillore në Njësite Administrave dhe Bashkite nga Shqipëria dhe Mali i Zi...
Prezantim i pajisjeve, për mbrojtje dhe shpëtim nga përmbytjet, i pajisjeve të parashikimeve meteorologjike dhe sistemeve të hershme të paralajmërimit, të prokuruara në kuadër të projektit “Katastrofat nuk njohin kufinj” Pajisjet e reja për mbrojtjen dhe shpëtimin nga përmbytjet, parashikimet...
Një tryezë e rrumbullakët mbi praktikat më të mira të Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes nga përmbytjet u mbajt sot në Shkodër, në ambjentet e Prefektit të Qarkut Shkodër, për të shkëmbyer përvojat, modelet e praktikës së mirë...
Në kuadër të zbatimit të projektit “Katastrofat Nuk Njohin Kufinj”, Institucioni i Prefektit të Qarkut Shkodër, në rolin e përfituesit, organizoi seminarin “Praktikat më të mira të BE-së në Mbrojtje nga Përmbytjet”, me pjesmarrjen e institucioneve në nivel vendor...
Sot në mjediset e Hotel “Jakaj” Velipojë u zhvillua takimi i radhës i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit. Në takim morën pjesë Z. Blendi Klosi - Ministër e Turizmit dhe Mjedisit, Znj. Belinda...
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve në bashkëpunim me Institucionin e Prefektit Shkodër, në partneritet me zyrën e UNICEF-it Shqipëri, me mbështetjen e programit “Askush të mos mbetet pas - Leave No One Behind”...
Në zbatim të VKM-së nr. 283, datë 10.5.2019 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore për...
Në kuadër të zbatimit të projektit “Katastrofat nuk njohin kufinj”, u organizua një takim pune në repartin ushtarak “10 10” të Vau Dejes, me njësinë speciale të ndërhyrjes në rastet e situatave të emergjencave. Ky takim vjen...
RESCUE 3 – Trajnim me skenar kërkim-shpëtimin në raste përmbytjeje, për trupat operacionale të shpëtimit nga Shqipëria dhe Mali i Zi Në kuadër të projektit "Katastrofat nuk njohin kufinj", në rajonin e Shkodërs, me datë 05 Prill 2019, u...

Njoftime