Në zbatim të VKM-së nr. 283, datë 10.5.2019 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore për vitin 2019”

Për Institucionin e Prefektit të Qarkut Shkodër

Titullar Çesk Millja

Numër kontakti +355 222 4 27 05

E-mail [email protected]