RESCUE 3 – Trajnim me skenar kërkim-shpëtimin në raste përmbytjeje, për trupat operacionale të shpëtimit nga Shqipëria dhe Mali i Zi

Në kuadër të projektit “Katastrofat nuk njohin kufinj”, në rajonin e Shkodërs, me datë 05 Prill 2019, u organizua një ushtrim demostrativ ndërkufitar, për mbrojtjen dhe shpëtimin nga përmbytjet, duke mundësuar testimin dhe demonstrimin e gatishmërisë për ndërhyrjet në raste të emergjencave të 25 pjesëmarrësve nga Shqipëria dhe Mali i Zi, në ujëra të rrëmbyeshëm, sipas standarteve të shpëtimit “Rescue3”.

 

Ushtrimit demostrativ, i parapriu një trajnim katër ditor i shpëtimtarëve nga këto dy vende, i fokusuar po ashtu në këto tematika, gjatë së cilës pjesëmarrësit patën mundësinë të përditësojne dhe të njihen me metodat më bashkëkohore të mbrojtjes dhe shpëtimit në ujërat e rrëmbyeshëm nga instruktorë të licencuar nga “Shërbimi i Shpëtimit Malor” të Kroacisë.

 

Pjesëmarrësit në këtë trajnim si, FNSH, PMZ Shkodër, PMZ Vau Dejës dhe Forcat Speciale të Ushtrisë, zotëruan kërkesat dhe aftësitë e kërkuara nga ky nivel trajnimi, të cilat u vlerësuan nga vetë instruktorët, si dhe u pajisen me çertifikata të njohura ndërkombëtarisht të programit “Rescue 3”

I gjithë programi u asistua nga përfaqësues të të dy anëve të kufirit. Të pranishëm gjatë trajnimit ishin gjithashtu Prefekti i Qarkut Shkodër, Z.Valdrin Pjetri, titullarët e institucioneve pjesmarrëse në trajnim, përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile, Përgjegjësi i Sektorit të Emergjencave Civile pranë Prefekturës Shkodër, Z.Pllum Dani, si dhe përfaqësues të FORS Montenegro në rolin e partnerit lider, të cilët , jo vetëm vlerësuan nivelin e trajnimit, por theksuan që ky është hapi i parë drejt një bashkëpunimi reciprok ndërmjet institucioneve homologe dhe përgatitjes së një protokolli të përbashkët për ndërhyrjet në raste emergjence.

 

 

Projekti “Katastrofat nuk njohin kufinj” ka për qëllim fuqizimin e kapaciteteve të institucioneve dhe shërbimeve, nga Shqipëria dhe Mali i Zi, të angazhuara në mbrojtje dhe shpëtim si dhe në reduktimin e rrezikut të fatkeqësive, me fokustë veçantë mbrojtjen nga përmbytjet, njëkohësisht informimin e popullatës për rreziqet nga përmbytjet.

Projekti dy-vjeçar, zbatimi i të cilit ka filluar më 17 prill të këtij viti, në partneritet midis Shqipërise dhe Mal të Zi, ndër aktivitetet kryesore parashikon prokurimin e pajisjeve për menaxhimin e përmbytjeve dhe parashikimin e kushteve hidrometeorologjike, trajnime për përfaqësuesit e institucioneve dhe shërbimeve të angazhuara  në mbrojtje dhe shpëtim dhe menaxhimin në rastet e emergjencave, demonstrim ndërkufitar, përditësimin e databazës së të dhënave të përmbytjeve në rajonin e liqenit të Shkodrës, seminare mbi modelet e praktikave më të mira në situatat e përmbytjeve, fushata informimin dhe ndërgjegjësimi të komuniteteve lokale, me rrezikshmëri të lartë përmbytjeje, masat parandaluese, aktiviteteve për mbrojtje dhe shpëtim, etj.

Pamje te aktivitetit mund te shikohen ketu

Projekti zbatohet në Shqipëri, në rajonin e Shkodrës dhe në Mal të Zi në qytetet Podgoricë, Bar dhe Ulqin.

Projekti zbatohet në partneritet midis FORS Montenegro, në rolin e partnerit lider, Prefektra e Qarkut Shkodër dhe Ministra e Brendshme e Malit të Zi, Drejtoria e Situatave të Emergjencës.

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA 2 Mali i Zi – Shqipëri 2014-2020.