Rregullore e Përgjithshme

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

RREGJISTRI I KËRKESË - ANKESAVE

Fjala e Prefektes së Qarkut Shkodër

Zj. Majlinda Angoni

Ndihem e nderuar të ushtroj këtë funksion publik në vendlindjen time, në Shkodër. Falënderoj Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, për besimin e dhënë. Eksperienca dhe kontributi im ndër vite në Qarkun e Shkodrës, si pjesë e shoqërisë civile ka bërë të mundur nxitjen e bashkëpunimit të organeve shtetërore publike, për t’i ardhur në ndihmë interesit të qytetarit.

Sot, në detyrën time të re ndjej me tepër përgjegjësi, ndjeshmëri dhe përkushtim në misionin tim kundrejt qytetarëve të Qarkut të Shkodrës dhe nevojave të tyre duke nxitur edhe me tej bashkëveprimin ndërinstitucional.

Numra Pa Pagesë në Shërbim të Qytetarit

Policia

129

Zjarrëfikse

128

Urgjenca

127