Në takimin e organizuar nga Sekretariati Teknik i Ujit në bashkepunim me GIZ ku si teme kryesore ishte fuqizimi i rolit të KBU-se Drin-Bune,  Prefekti i Qarkut Shkoder z. Çesk Millja perfitoj nga rasti per një prezantim të shkurter të tij si dhe misionit te Prefektit si perfaqesues i qeverise në qark.

 

 Në fjalën e tij Prefekti Shkoder theksoj se jemi të gjithe të vetedishme se shfrytezimi pa kriter i Burimeve Ujore ka krijuar ne vite degradim të vazhdueshem në bazenet ujembledhese te shoqeruara me erozione duke rritur riskun per permbytje ne Qarkun Shkoder dhe me gjere.

 

Ne perfundim te fjalës së tij Prefekti falenderoj edhe një here te pranishmit  per pjesmarrjen duke shprehur edhe nje here bindjen ne bashkepunimin mes aktoreve per nje vendim marrje në sherbim të permirsimit dhe mbajtjes nën kontroll të situates në bazenin Drin-Bune .