Kontakt

Adresa:
Rruga 28 Nentori
Shkoder
4001
AL

Menyra e kontaktit

Emri dhe adresa nuk do te publikohen.