Saturday, January 25, 2020
Sot në mjediset e Hotel “Jakaj” Velipojë u zhvillua takimi i radhës i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit. Në takim morën pjesë Z. Blendi Klosi - Ministër e Turizmit dhe Mjedisit, Znj. Belinda...
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve në bashkëpunim me Institucionin e Prefektit Shkodër, në partneritet me zyrën e UNICEF-it Shqipëri, me mbështetjen e programit “Askush të mos mbetet pas - Leave No One Behind”...
Në zbatim të VKM-së nr. 283, datë 10.5.2019 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore për...
Në kuadër të zbatimit të projektit “Katastrofat nuk njohin kufinj”, u organizua një takim pune në repartin ushtarak “10 10” të Vau Dejes, me njësinë speciale të ndërhyrjes në rastet e situatave të emergjencave. Ky takim vjen...
RESCUE 3 – Trajnim me skenar kërkim-shpëtimin në raste përmbytjeje, për trupat operacionale të shpëtimit nga Shqipëria dhe Mali i Zi Në kuadër të projektit "Katastrofat nuk njohin kufinj", në rajonin e Shkodërs, me datë 05 Prill 2019, u...
Sot në zyrën e Prefektit të qarkut Shkoder u prezantua Prefekti i ri i qarku z.Valdrin Pjetri. Ishte Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj i cili prezantoj Prefektin e ri të Qarkut. Në fjalën e tij  Ministri i Brendshëm theksoj...
Takim informues “Masat Anti-Korrupsion ne nivel vendor”, në zbatim të planit të veprimit 2018-2020, të  Strategjisë Ndersektoriale Kunder Korrupsionit, zhvilluar në kuadrin e asistencës së UNDP-së, nëpermjet projektit STAR2, për forcimin e etikës dhe integritetit në qeverisjen vendore, me...
Në vijim  të fushatës “Krijo Oksigjenin Tënd” dhe me qëlimin që të jetë  një fushatë kombëtare dhe për të gjithë mesazhin e përkujdesjes për natyren, mjedisin që na rrethon,  Institucioni i Prefektit Shkoder në rolin e koordinatorit, në bashkepunim me institucionet...
Në kuadër të projektit “Katastrfat nuk njohin kufinj”, po zbatohet faza e fushatave ndergjegjesuese dhe sensibilizuese me komunitetin lokal, në zonat me rrezikshmëri të lartë përmbytjeje. Takimi i rradhës u zhvillua në Njësine Administrative Ana e Malit, me pranine...