Wednesday, August 12, 2020
Home Home

Home

Një tryezë e rrumbullakët mbi praktikat më të mira të Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes nga përmbytjet u mbajt sot në Shkodër, në ambjentet e Prefektit të Qarkut Shkodër, për të shkëmbyer përvojat, modelet e praktikës së mirë dhe mësimet e marra kur bëhet fjalë për mbrojtjen kundër...

TE TJERA

Tryezë e Rrumbullakët mbi “Praktikat më të mira të BE-së në...

Një tryezë e rrumbullakët mbi praktikat më të mira të Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes nga përmbytjet u mbajt sot në Shkodër, në...

Seminari “Praktikat më të mira të BE-së ne Mbrojtje nga Përmbytjet”

Në kuadër të zbatimit të projektit “Katastrofat Nuk Njohin Kufinj”, Institucioni i Prefektit të Qarkut Shkodër, në rolin e përfituesit, organizoi seminarin “Praktikat më...

Takim i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit

Sot në mjediset e Hotel “Jakaj” Velipojë u zhvillua takimi i radhës i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit.

KETE JAVE

RREGJISTER KERKESE-ANKESAVE